Programa Tempsxcures del Departament d’igualtat i feminismes de la Generalitat de Catalunya

El programa TempsxCures és un programa del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya que ofereix serveis de cures per infants i adolescents de 0 a 16 anys fora del temps escolar, garantint el seu dret a la cura i alliberant temps per a les famílies i les persones que cuiden, majoritàriament dones.