Subvencions en espècie de material informàtic per ajuntament de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023, servei de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resilència – Next Generation.

Aquest Ajuntament va concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions en espècie de material informàtic, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resilència – Next Generation, per al 2023. La Diputació, amb aquesta actuació dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 4 “Una administració pel Segle XXI” i, concretament […]

Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament d’Aiguaviva i connexió al sistema de Girona, als termes municipals d’Aiguaviva i Vilabrareix

En data 9 de febrer de 2024, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha aprovat tècnicament i ha incoat l’expedient d’informació pública del Projecte constructiu dels col·lectors en alta per al sanejament d’Aiguaviva i connexió al sistema de Girona, als termes municipals d’Aiguaviva i Vilabrareix, clau LSA.01364/01.P-AP23-01, ordenant l’obertura d’un termini d’informació pública de 30 dies hàbils des de […]

Nous horaris Oficina d’Atenció Ciutadana

Us informem que a partir d’aquest febrer, per facilitar l’atenció presencial, es modifica l’horari d’obertura al públic de l’ajuntament, obrint dues hores més al matí (de 8 a 15h). El dimecres a la tarda passarà a ser només per atenció telefònica.

1 2 3 6