Subvencions en espècie de material informàtic per ajuntament de les comarques gironines fins a 20.000 habitants, any 2023, servei de Noves Tecnologies de la Diputació de Girona, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resilència – Next Generation.

Aquest Ajuntament va concórrer a la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions en espècie de material informàtic, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resilència – Next Generation, per al 2023.

La Diputació, amb aquesta actuació dona compliment als objectius generals de la Política Palanca 4 “Una administració pel Segle XXI” i, concretament del Component 11 “Modernització les Administracions Públiques”, la inversió 3, “Transformació digital i modernització del Ministeri de Política Territorial i funció Pública i de les Administracions de les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals”, en el marc del Pla de Recuperació , Transformació i Resilència de la Unió Europea – Next Generation UE.

El  número d’unitats disponibles totals a distribuir són les que es relacionen seguidament i prové  la recepció formal per part de la Diputació de Girona de la resolució del Ministeri de Política Territorial de la subvenció destinada a la transformació digital i modernització de les administracions dels ens local, regulada per l’Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resilència.

A l’Ajuntament d’Aiguaviva, segons acord adoptat per la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 23 de gener de 2024, se li ha concedit: