Convocatòria Ple Extraordinari de 4 de juliol de 2024

Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament,  a les 8:30 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.-Proposta d’aprovació, si s’escau, la mocio presentada per el PIA