Convocatòria Ple Extraordinari de 14 de maig de 2024

 
Sessió Extraordinària de Ple de l’Ajuntament,  a les 16:00 hores a la Sala de Plens per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:
 
ORDRE DEL DIA:
 
1. – Sorteig dels membres de la mesa electoral a les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny de 2024