Anunci d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació pressupostària 9/2019 i 10/2019

Anunci d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació pressupostària 9/2019 i 10/2019 aprovats inicialment per acord de ple municipal celebrat el dia 19 de setembre de 2019