Edicte d'exposició pública de padró i anunci de cobrament en període voluntari de taxes 4art trimestre 2020

Edicte d'exposició pública de padró i anunci de cobrament en període voluntari de taxes 4art trimestre 2020