A CASA, ESTALVIEM AIGUA

APRÈN A ESTALVIAR AIGUA A CASA MITJANÇANT TÈCNIQUES DE REAPROFITAMENT DE LES AIGÜES PLUVIALS I DE REUTILITZACIÓ DE LES AIGÜES DOMÈSTIQUES I DE PISCINA.

CONTINGUTS 1a. SESSIÓ: DIMARTS 8 D'ABRIL

DISPONIBILITAT D’AIGUA A NIVELL MUNDIAL

DISTRIBUCIÓ DE L’AIGUA A NIVELL EUROPEU

CANVI EN LA POLÍTICA D’ESTALVI D’AIGUA

SITUACIÓ ACTUAL DE CATALUNYA

ACTUACIONS PER A L’ESTALVI DEL CONSUM

D’AIGUA POTABLE: Canvi d’hàbits i mecanismes estalviadors d’aigua.

CONTINGUTS 2a. SESSIÓ: DIMARTS 15 D'ABRIL

ACTUACIONS PER A L’ESTALVI DEL CONSUM D’AIGUA

POTABLE: Recuperació de les aigües pluvials.

COMPONENTS D’UNA INSTAL.LACIÓ DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS

TIPOLOGIES I DIMENSIONAMENT DE DIPÒSITS D’EMMAGATZEMATGE

APLICACIONS DE LES AIGÜES PLUVIALS EN ÚS DOMÈSTIC

CONTINGUTS 3a. SESSIÓ: DIMARTS 22 D'ABRIL

ACTUACIONS PER A L’ESTALVI DEL CONSUM D’AIGUA

POTABLE: Reutilització de les aigües residuals domèstiques tractades.

AIGÜES GRISES I AIGÜES NEGRES

SISTEMES DE TRACTAMENT D’AIGÜES RESIDUALS

APLICAIONS DE LES AIGÜES REGENERADES A L’HABITATGE