SESSIÓ INFORMATIVA PROJECTE CONDICIONAMENT CARRETERA AEROPORT

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA HA APROVAT INICIALMENT EL PROJECTE TITULAT "CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA GI-V-5331, ENTRE AIGUAVIVA I L'AEROPORT". DIT PROJECTE ES TROBA DE MANIFEST A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT PER TAL QUE PUGUI CONSULTAR-LO TOTHOM QUE HI ESTIGUI INTERESSAT.

AIXÍ MATEIX, EL PROPER DIJOUS 11 D'OCTUBRE, TINDRÀ LLOC A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT, UNA SESSIÓ INFORMATIVA DE DIT PROJECTE.