PREINSCRIPCIO CURS ESCOLAR 2007-2008

EDUCACIÓ INFANTIL,PRIMARIA I SECUNDARIA OBLIGATORIA:

del 10 al 20 d'abril

BATXILLERAT I CILES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

del 14 al 25 de maig

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

          GENERAL: del 5 al 12 de juny

          PROVINENTS DE LES PROVES D'ACCES 2007: del 5 al 15 de juny

ENSENYAMENTS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

del 14 al 25 de maig