Reunió a l'ajuntament per tal d'informar de la campanya d'implantació del compostatge casolà al municipi d'aiguaviva

EL 23 DE MARÇ (l'hora encara no la sabem) HI HAURÀ UNA REUNIÓ A L'AJUNTAMENT PER TAL D'INFORMAR DE LA CAMPANYA D'IMPLNATACIÓ DEL COMPOSTATGE CASOLÀ AL MUNICIPI D'AIGUAVIVA.
 
EL COMPOSTATGE CASOLÀ COMPLETA LA RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA MITJANÇANT ELS CONTENIDORS QUE ES TROBEN AL CARRER. EL COMPOSTATGE CONSISTEIX A INSTAL.LAR UNS RECIPIENTS A CASA VOSTRA ON PODEU LLENÇAR TOTES LES RESTES VEGETALS DEL JARDÍ, HORT I SOBRETOT RESTES DE LA CUINA. DINS DEL COMPOSTADOR AQUEST RESIDUS ES TRANSFORMEN EN UN PROCÉS QUE NO PRODUEIX MALES OLORS  NI MOSQUES I EL RESULTAT ÉS EL COMPOST: UNA MENA DE TERRA VEGETAL QUE FUNCIONA MOLT BÉ COM A ADOB PER A LES PLANTES.