CONVOCATORIA PLE ORDINARI 5 DE SETEMBRE DE 2013

CONVOCATORIA SESSIÓ ORDINÀRIA DLE PLE 

DIJOUS 5 DE SETEMBRE DE 2013, A LES 19 HORES