DIFUSIÓ ACTES PLENS A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL

SEGONS ALLÒ QUE ESTABLEIX EL DICTAMEN 4/2008 DE L'AGÈNCIA CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES, NO ES POT PROCEDIR A LA DIFUSIÓ DE LES ACTES DELS PLENS A TRAVÉS D'INTERNET JA QUE CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

TOTHOM QUE ESTIGUI INTERESSAT EN CONSULTAR LES ACTES DELS PLENS MUNICIPALS ES POT ADREÇAR A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT ON ES TROBEN A LA SEVA DISPOSICIÓ.