Mare de Déu de Vilademany

La capella de la Mare de Déu de Vilademany es troba emplaçada a uns 2,5 km del nucli d’Aiguaviva, en sentit Sud-est, molt a prop de l’aeroport GIRONA-COSTA BRAVA.

Edifici d’origen romànic del qual se sap que l’any 1116 ja existia i fou modificat en època barroca amb una volta nova. En aquesta capella era venerada la imatge de la Mare de Déu de Vilademany, talla d’alabastre del segle XV que ara, per raons de seguretat, és guardada a la sagristia de l’església parroquial de Sant Joan d’Aiguaviva. Durant la guerra (in)civil de 1936-1939 fou llançada dins un pou. En el mur interior es conserva una creu gravada a la pedra, que recorda una vella consagració, testificada també per la lipsanoteca que encara conserva.

L’edifici és d’una sola nau coberta amb volta d’arestes, corresponent a la reforma realitzada en època barroca, i capçada a llevant per un absis semicircular que s’obre a través d’un arc presbiteral que forma la gradació d’amplades.

Si l’edifici romànic tenia finestres, aquestes, actualment estan aparedades o no són visibles perquè l’interior de la nau està totalment enguixat i amb decoració pictòrica molt senzilla a l’absis, mentre que a l’exterior, a més de les construccions que s’hi han afegit, les parets visibles estan arrebossades. L’edifici té dues portes, una que mena a la sagristia, construïda al mur de migdia, i una segona, la porta d’entrada, que s’obre al mur de ponent, on s’alça també, el campanar d’espadanya de dos ulls.

L’única ornamentació visible, que podem adscriure a l’època romànica, és un fris de pedres disposades en dent de serra que formen el ràfec de la coberta absidal.