Informació general polígons industrials

El municipi d’Aiguaviva disposa de tres polígons industrials consolidats, perfectament comunicats i amb fàcil accés a la xarxa viària (autopista, carretera de Santa Coloma, N-II, Eix Transversal) i a la ciutat de Girona:

Polígon industrial “Bellsolà”, ocupat per aquesta mateixa empresa totalment.

El polígon industrial “Mas Aliu” disposa de 100.987 m² urbanitzats, amb totes les parcel·les ocupades. Es troba al nord del terme municipal adjacent amb el terme municipal de Vilablareix.

El polígon industrial “Casa Nova” té una extensió de 203.878 m² urbanitzats, amb parcel·les de 500 a 10.000 m². S’hi han instal·lat diferents empreses i actualment hi ha naus per a llogar, llestes per entrar en funcionament. Es troba al nord-est del terme municipal.

Així mateix, AIGUAVIVA comptarà, en breu, amb tres altres polígons industrials, ubicats a continuació dels esmentats anteriorment, i amb els mateixos avantatges pel que fa a la comunicació:

Polígon Industrial “Rajoleries”, que és contigu a Mas Aliu. Pendent de recepcionar les obres d’urbanització. Ja hi han empreses instal·lades.

Polígon “Can Geroni”, urbanitzat i pendent de recepcionar per part de l’Ajuntament. Aquest polígon està pensat per a ubicar-hi oficines de tota mena, dotades d’alta tecnologia. El promotor el qualifica de “parc d’empreses” i pretén aconseguir que s’hi instal·lin tant professionals (advocats, metges, gestors…,) com direccions d’empreses.

Polígon industrial “Can Garrofa”, inicialment amb gairebé 300.000 m² de sòl, i amb la més que probable ampliació a curt termini. L’expedient està en tràmit.

També cal dir que s’està gestionant la possibilitat d’un altre polígon industrial a la zona de l’N-II, si bé a hores d’ara tot just està en fase d’estudi.