Comunitat energètica a Aiguaviva

 

31/05/2024

Obertura inscripcions.
El període d’iscripcions per entrar les sol·licitutds de la Comunitat Energètica Local comença el dilluns 3 de juny i finalitza el divendres 21 de juny.

15/01/2024

Comunitat local d’energia d’Aiguaviva, bones noticies!

En breu comencen les obres de la instal·lació solar fotovoltaica del centre polivalent i la psicina municipal i es preveu que finalitzin al maig.

Es tracta d’una instal·lació d’autoconsum col·lectiu de 105,6 kWp, dels quals 40 kWp es posaran a disposició dels veïns mitjançant un concurs públic obert. La resta de potència es reserva per donar servei als propis equipaments municipals d’Aiguaviva. Segons la legislació vigent tan sols es podran beneficiar d’aquest autoconsum els habitatges o comerços que es trobin a menys de 2 km del polivalent.

L’Ajuntament d’Aiguaviva, per dur a terme aquest projecte de Comunitat energètica al municipi, li ha estat concedida una subvenció de la Diputació de Girona, per un import de 36.000,00€. Amb la instal.lació es preveu un estalvi d’energia de 147.825 kWh i un estalvi en emissions de CO2 de 36,96 Tn/anuals.

Així doncs, paral·lelament a les obres, a finals de març es traurà a concurs la participació ciutadana a la instal·lació solar. Es poden escollir tres nivells de potència (0,5 kWp, 1kWp o 1,5 kWp) per poder-la vincular a la factura de la llum de cadascú, amb la corresponent taxa econòmica anual.

Els tràmits de legalització i tramitació de l’autoconsum col·lectiu són més lents i costosos, tanmateix tindran el tret de sortida amb el concurs públic i la resolució d’aquest. Si les sol·licituds superen els 40 kWp disponibles es realitzarà un sorteig entre totes les sol·licituds que hagin arribat a l’Ajuntament.

Un cop assignades totes les participacions es durà a terme la firma col·lectiva de l’acord de repartiment i finalment caldrà modificar els diferents contractes amb les companyies comercialitzadores per incorpora-hi l’autoconsum.

La participació a la instal·lació solar permetrà reduir el cost de la factura elèctrica mensual gràcies a la producció solar generada que correspongui a cada habitatge o comerç associat a la instal·lació. S’estima un estalvi econòmic anual d’entre 200 i 300 euros per a l’opció d’1 kWp. Es disposarà d’un aplicació específica per poder visualitzar la potència solar disponible individualment a temps real i així poder optimitzar l’autoconsum. Tota la producció solar que no s’hagi pogut es compensarà a la factura elèctrica en forma d’excedent i al preu que tingui estipulat cada comercialitzadora.

També aquest mes de març es durà a terme una sessió informativa ciutadana per explicar detalladament el projecte.

Animeu-vos i estigueu alerta de les convocatòries!

Amb el suport econòmic de la