Preus públics

Preus públics establerts per a les activitats

Podeu consultar l’ordenança general reguladora dels preus públics al document adjunt: