Igualtat i Feminisme

Polítiques d’igualtat

El Consorci de Benestar Social Gironès-Salt mitjançant aquest Pla d’Igualtat de Gènere (PIG) es marca com a objectiu la implementació de programes i accions al territori que impulsin la promoció de la igualtat entre dones i homes. És per aquest motiu, que hem elaborat aquest III Pla d’Igualtat i Gènere 2018-2019. Pretenem que aquest programa marc esdevingui l’eina fonamental de treball i de consolidació de les polítiques de gènere del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, mitjançant la promoció de programes i accions transversals que tinguin per objecte la comarca del Gironès i el suport als ens municipals en l’elaboració de plans d’igualtat locals.
Sent conscients de la diversitat demogràfica dels municipis adherits al Consorci, aquest Pla ofereix un conjunt d’accions emmarcades dins d’objectius i línies estratègiques concretes per tal d’aconseguir erradicar les desigualtats entre dones i homes que encara avui persisteixen a la nostra societat.


Guia per a municipis ​ lliures de violències sexuals​

La violència masclista és una de les manifestacions de les discriminacions i desigualtats que, avui dia, encara viuen les dones en aquesta societat patriarcal teixida de relacions de poder dels homes sobre les dones. És un fenomen que afecta totes les cultures, grups socials i edats d’arreu del món. Té expressions molt diverses, subtils o més visibles, puntuals o reiterades, que s’adapten a cada situació i a cada context. Una de les seves formes és la violència sexual, que atempta contra el dret fonamental de les dones a determinar-se lliurement en l’àmbit de les seves opcions personals, inclosa la determinació en matèria sexual. És una conducta que també ha de ser entesa com un abús de poder derivada d’una problemàtica estructural.

Aquesta guia neix d’una fase prèvia d’estudi impulsada per l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya, en què es va realitzar una diagnosi mitjançant una anàlisi de dades de serveis, entrevistes a professionals, enquestes en línia a dones del territori gironí i valoracions d’accions fetes en l’entorn de l’oci nocturn de diversos municipis. A partir dels resultats obtinguts, amb l’impuls i el finançament de Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, es van establir els reptes que van esdevenir el punt de partida per definir aquesta guia de recomanacions per a l’abordatge de les violències sexuals, aplicable a ciutats i municipis que vulguin esdevenir lliures de violències sexuals a la demarcació de Girona.

GUIA MUNICPIS LLIURES DE VIOLÈNCIES SEXUALS DIPSALUT