Pla de Mesures antifrau

L’Ajuntament d’Aiguaviva va aprovar en la sessió ordinària del Ple del 20 de gener de 2022, per unanimitat, el Pla de Mesures Antifrau, una normativa que exigeix la Unió Europea als municipis beneficiaris dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Aquest Pla es fa amb la voluntat de prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

L’aprovació del Pla de Mesures Antifrau garanteix i declara que els fons que es concedeixen per la UE s’utilitzen per a les finalitats per a les quals han estat concedits.

El Ple del 9 de maig també va aprovar una moció avalada per tots els grups municipals. Es tracta d’una declaració institucional on l’Ajuntament es compromet a vetllar per tal que les persones que treballen per a la corporació comparteixin aquest compromís antifrau i de transparència, “actuant amb objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultura i mediambiental, i respecte a la igualtat entre dones i homes”.

En aquest apartat s’adjunten els següents documents: