Els Masos

Masos i vivendes dels disseminats d’Aiguaviva

Nucli urbà: Can Ros, Llar Vidal, Can Duch, Can Rabasseda.


Puigtorrat: Can Bellsolà, Can Nyape, Can Puigvert, Can Muntaner, Can Norat, Can Garriga, Can Bitó, Can Vargas, Can Salló, Can Pons, Ca l’Amat, Can Vidalet, Cal Cisteller, Can Cassola, Can Vila, Cal Carreter, Can Quim, Can Boet, Can Tixé, Can Mer.


Mas Aliu: El Temple, Cal Rajoler, Can Xacó, Casa Nova.


Masrocs: Can Corbo, Cal Rusquer, Can Moner, Can Pla, Can Cueta, Can Gubau, Cal Magre, Can Vilosa.


Güell: Can Carreter, Ca l’Arguedà Ramon, Ca l’Arguedà Josep, Can Fraser, Can Aulet, Can Massa, Can Sureda, Can Vinyes, Can Boada, Can Gibert, Mas Torrent, Can Gori, Can Jaques, Can Serra, Can Mullera, Can Cantalozella, Can Nadal Josep, Can Nadal Jaume, Can Renart, Can Corretger, Can Garrofa, Can Pau, La Madrana, Can Mau, Can Vicenç, Can Sagregra, Can Barniol, Can Met.


Cau del Grill: Can Mas Mitjà, Can Camps, Can Talaia.


Migdia: Can Vinyoles, Can Mateu Vell, Can Lluís Mas Figueres, Can Mas Figueres Nou, Can Mas Figueres Vell, Can Panella, Can Bonet, L’Abadia, L’Abadia Petita, Can Guinau, La Capella, Can Daniel, Can Gómez, Ca l’Isern, Can Arbres, Can Teranyina.


Rajoleries: Can Teixidor, Cal Carreter Vinyoles, Cal Rector Nou, Cal Rector Vell, Can Riera, Can Tarrés, Can General, Can Mateu Nou, Can Mestres, Can Perich, Can Forroll, La Caseta, Can Prats, Can Llobet, Can Parera, Can Timbes.


Can Jordi: El Reser.