Aiguaviva

El municipi d’Aiguaviva presenta unes característiques singulars. El seu territori compta amb innombrables turons d’escassa alçada, amb cims arrodonits i situats indiscriminadament pel territori com si hom s’hagués entretingut a integrar-los acuradament dins aquesta contrada encisadora. Entre un turó i l’altre, s’estenen amples planes de conreu, en general molt fèrtils.
D’uns anys ençà Aiguaviva es va transformant amb un ritme força accelerat gràcies a la instal·lació d’un bon nombre d’indústries –això queda explicat més endavant-, però no podem obviar l’agricultura. El riu Güell, la riera Masrocs, el torrent de La Torre -que travessen el terme municipal-, combinat amb altres torrents i recs i importants deus que s’han descobert en el subsol, fan que aquest sigui abundant d’aigua, permetent el reg d’una bona part dels camps. Aquesta circumstància fa possible un conreu intensiu, amb domini de cereals, userda i farratge.

Últimament, el Govern Municipal posa especial èmfasi en l’ordenació del territori per tal d’aconseguir l’equilibri entre els diferents sectors de població. Per aquesta raó s’ha canviat la qualificació urbanística de diverses superfícies de sòl per convertir-lo en urbà, d’acord amb les necessitats que es palesen i les demandes que s’enregistren, tant pel que fa a construcció d’habitatges, com a la instal·lació de noves indústries. Això vol dir que el municipi creix de forma controlada. Darrerament, s’han creat urbanitzacions de sòl residencial i de sòl industrial i, davant la perspectiva d’un nou dèficit d’aquests tipus de sòl, actualment s’estan tramitant diversos expedients per ampliar l’oferta, que es completarà amb una àmplia zona esportiva, equipament deficitari i insuficient.

En conseqüència, podem afirmar que, a causa de la seva situació geogràfica –prop de Girona-, pel seu ampli ventall de possibilitats de desplaçament fàcil – Carretera de Santa Coloma, N-II, Autopista, Eix Transversal, Transport Municipal, tren, avió…-, degut als seus serveis –escola nova, supermercat, carnisseria, fleca, bar, restaurants, farmàcia, consultori mèdic, etc.-, degut a la més probable possibilitat de trobar llocs de treball –l’elevat nombre d’empreses instal·lades requereix una estreta relació d’aquestes amb l’Ajuntament, que hi col·labora eficaçment, per facilitar les necessitats de mà d’obra- i gràcies a la bellesa del paisatge, podem afirmar, repetim, que Aiguaviva és un poble que ofereix tots els atractius que necessita una família per fixar-hi la seva residència.