Urbanisme - Obres en sòl no urbanitzable

Construcció vorera d'enllaç entre Puigtorrat i el vial d'accés a Resid.-Ind. Bellsolà per la GE-533 promogut per R.Bellsolà

  • (v2392-PR) - 17_BM-55_VORERA D'ENLLAÇ AIGUAVIVA_mod_12-12-17_signat.pdf > Descarregar
  • Edicte exposició pública d'obres en sòl no urbanitzable.pdf > Descarregar

Projecte constructiu Via Verda. Tram: Mas Aliu-Aiguaviva

Projecte constructiu Via Verda. Tram Aiguaviva-Aeroport