Edicte d'exposició pública definitiu de modificació pressupostària 14/2019

Edicte d'exposició pública definitiu de modificació pressupostària 14/2019  aprovat inicialment per acord del ple municipal celebrat el dia 21 de novembre de 2019