Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020

Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici de 2020