Convocatòria i bases per proveir una plaça de funcionari interí de la sotsescala de serveis especials, agutzil, de l’escala d’administració especial de l’Ajuntament d’Aiguaviva.

EDICTE DOGC sobre convocatòria i bases per proveir una plaça de funcionari interí de la sotsescala de serveisespecials, agutzil, de l’escala d’administració especial de l’Ajuntament d’Aiguaviva.