Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal num 2 reguladora de l'Impost Municipal sobre els Vehicles de Tracció Mecànica

  • » 31122016 Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal num 2, reguladora de l'Impost Municipal sobre els Vehicles de Tracció Mecànica > Descarregar