Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2017

  • » 30122016 Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici de 2017.pdf > Descarregar