Anunci d'aprovació definitiva projecte

Anunci d'aprovació definitiva projecte constructiu de la via verda de connexió entre Vilablereix i l'Aeroport Girona-Costa Brava passant per Aiguaviva