Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla

Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial del pressupost municipal i la plantilla per l'any 2021