Edicte correcció d'errades

Edicte correcció d'errades en la publicació de l'anunci de les bases definitives reguladores per la concessió d'ajuts per estudis als veïns d'Aiguaviva