Aprovació d'admesos i exclosos procés selecció per a la provisió interina funcionari sots-escala serveis especials, agutzil