PUBLICACIÓ DEL LLIBRE

El llibre "Les masies d'Aiguaviva" ha estat editat per l'Ajuntament d'Aiguaviva amb la redacció periodística de Josep Collelldemont, el reportatge fotogràfic de Manel Lladó, i la col.laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona.

Aquest llibre es pot adquirir al preu de 35 euros a les oficines de l'ajuntament i en algunes de les llibreries més importants de Girona.