PREMIS 2N CONCURS DE FOTOGRAFIA "DESCOBRIR INDRETS D'AIGUAVIVA"

S'entregaren 3 premis:

1r.PREMI: Títol: "Enfilant cap a Can Vidalet". Autor: ROSA CABARROCAS

2n PREMI: Títol: "Tradició i modernitat". Autor: JAUME MAS

3r. PREMI: Títol: "El sol se'n va Aiguaviva es queda". Autor: CONCEPCIÓ NONELL