Subvencions de la Diputació de Girona a l’Ajuntament d’Aiguaviva, incloses al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018

Subvencions de la Diputació de Girona a l’Ajuntament d’Aiguaviva, incloses al Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, any 2018

La Diputació de Girona aprovà concedir a l’ajuntament d’Aiguaviva les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2018, per un import total de 46.330,34€ pels conceptes i els imports que s’especifiquen seguidament:

Exp. 210/2018 Fons de subvencions per a inversions 

Concepte subvencionat: Inversió per a la implementació de la recollida de residus porta a porta . Subvenció atorgada: 37.709,00€

Exp. 2670/2018 Fons de Cooperació Cultural Local

Concepte subvencionat: Despeses culturals. Subvenció atorgada: 6.655,00€

Exp. 2622/2018 Programa ajuts noves tecnologies

Concepte subvencionat: Millora equipament informàtic dependències municipals per a la gestió expedients electrònics. Subvenció atorgada: 866,34€

Exp. 210/2018 Programa actuacions en camins municipals

Concepte subvencionat: Treballs de sega de marges de camins municipals. Subvenció atorgada: 1.100,00€

Galeria d'imatges