La Vespa Asiàtica i el seu control - la Vespa Velutina

Adjunt podeu veure el material divulgatiu dels agents rurals sobre la vespa velutina