Subvenció de la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i prevenció d'incendis forestals

L’Àrea de Medi ambient de la Diputació de Girona aprovà la concessió d’una ajuda de 1.660,28€ a l’ajuntament d’Aiguaviva dins la campanya de subvencions per a actuacions en camins rurals i prevenció d’incendis forestals. Aquest import finança part dels treballs de sega de la vegetació herbàcia i arbustiva en 1 metre d’amplada a banda i banda dels marges dels camins de titularitat municipal com a prevenció d’incendis forestals.  

Galeria d'imatges