Nova canonada d'impulsió i dipòsit regulador de l'abastament d'aigua Potable.

Aquesta millora consisteix en la instal·lació d'una nova canonada d'impulsió de 2.252,50 metres de longitud que resoldrà el problema de tenir només una canonada en alta que s'utilitza tant per a la impulsió des de la captació fins al dipòsit com per al subministrament de l'aigua potable des del dipòsit fins a les connexions dels abonats al servei. L'Ajuntament ha encarregat la redacció del projecte amb la màxima urgència, ja que s'evitarà el risc que existeix amb la xarxa actual de què es puguin produir deficiències sanitàries en el servei d'aquí a un temps arran dels dèficits quant al sistema de cloració. A més, amb aquesta actuació se solucionaran les mancances de cabal del servei domiciliari d'aigua potable del municipi que es produeixen, bàsicament, a l'estiu, perquè el dipòsit regulador no té suficient capacitat per satisfer les demandes i en diferents zones del municipi hi manca pressió. Un cop finalitzades aquestes obres, la canonada actual passarà a ser únicament de subministrament, i al costat del dipòsit ja existent, que té una capacitat de 150 m3, hi haurà el nou, que serà de formigó armat i de forma cilíndrica i tindrà 500 m3 de capacitat, ja que el seu radi interior serà de 7,30 metres i l'alçada de làmina d'aigua de 3 metres. La caseta del nou dipòsit també serà de formigó i disposarà del corresponent sistema de cloració amb hipoclorit, que substituirà a l'actual en el pou de captació. La memòria que acompanya el projecte assenyala que aquestes obres tenen un pressupost d'execució per contracta de 305.746,40€ i que està previst que estiguin enllestides tres mesos després del seu inici.

Galeria d'imatges