Convocatòria Ple Ordinari de 19 d'octubre de 2006

ORDRE DEL DIA

 

1.- Aprovació de l’Acta del Ple ordinari celebrat el dia 14 de setembre de  2006.

2.- Aprovació de l’Acta del Ple extraordinari celebrat el dia 5 d’octubre de  2006.

3.- Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

4.-  Aprovació de factures.

5.- Llicències d’obres.

6. Llicències d’activitats.

7.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge

8.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament de Salut

9.- Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient i Habitatge

10.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea d’Hisenda, Promoció Econòmica i Noves Tecnologies

11.- Acceptació de la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Àrea de Cooperació Municipal

12.- Rectificació d’acord

13.-Aprovació de la certificació núm. 5 de "Centre Polivalent d’Aiguaviva".

14.-Aprovació de la certificació núm. 3 de "Urbanització de la zona verda de Can Jordi 1ª Fase".

15.- Modificació de les ordenances

16.- Aprovació inicial de l’ordenança fiscal 36 de taxes per a la tramitació de l’autorització ambiental, la llicència ambiental, la llicència municipal

17.- Subvencions

18.- Aprovació inicial del projecte Bàsic i Executiu de l’obra titulada “Arranjament de la coberta de Ca la Neus

19.- Aprovació dels preus per la prestació del servei d’aigua potable.

20.-Assumptes d’urgència

21.-Informacions Alcaldia

22.-Precs i preguntes.

 

Aiguaviva,  17 d’octubre de  2006.

 

 

 

Secundí López i Pousa

Alcalde