Una Nació, una Selecció

En la sessió plenaria del passat 9 de març de 2006, L'Ajuntament d'Aiguaviva aprovà l'acord d'adhesió a la campanya "Una Nació, una Selecció", a favor de la lluita pel reconeixement internacional de les seleccions esportives catalanes. Si voleu més informació podeu visitar la web de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes a l'adreça www.seleccions.org.