Implantació d’un sistema de gestió ambiental verificable segons el Reglament (CE) 761/2001 EMAS

Recentment a l’ajuntament d’Aiguaviva s’està implantant un sistema de gestió ambiental verificable segons el Relament (CE) 761/2001 EMAS presentat per l’empresa Consultors d’enginyeria GQF.

Dit reglament estableix un sistema comunitari de gestió i auditoría mediambiental, denominat EMAS, que promou les millores contínues del comportament mediambiental de les entitats o organitzacions que hi participen.

Un cop finalitzats els treballs d'implantació del Sistema que complirà els requisists del Reglament EMAS, una entitat acrediatada per ENAC, verificarà el sistema de Gestió Ambiental implantat.