Adequació a la Llei 3/98 / Empreses d'Aiguaviva

Totes les industries s’han d’adequar a la Llei 3/98, de la intervenció integral de l’administració ambiental. Per fer aquesta adequació hi ha un procés i un calendari. Per aquesta raó des de l’Ajuntament d’Aiguaviva, hem preparat un document informatiu, junt amb  els calendaris d’adequacions i un model de sol·licitud per aque les empreses vinculades a Aiguaviva puguin descarregar des de l’apartat de Serveis en línia d’aquesta mateixa Web, en la seva plana de tràmits.