Invitació al Ple Ordinari del dia 9 de març de 2006

ELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA SÓN ELS SEGÜENTS:

 

1.- Aprovació de l’Acta del Ple ordinari celebrat el dia  9 de febrer de 2006.

2.- Decrets i Resolucions dictats per l'Alcaldia des de la sessió anterior.

3.-  Aprovació de factures.

4.- Llicències d’obres.

5.- Llicències d’activitats.

6. - Proposta de sol·licitud d’ajut a la Generalitat de Catalunya, Departament de cultura, per programa d’activitats culturals relacionades amb la cultura popular.

7.- Assignació al Consell Comarcal dels 3.757,65 euros de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya, per l’any 2006 que corresponen a aquest municipi, per destinar-los a la prestació supramunicipal de serveis.

8.- Proposta de sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a obres en immobles esportius.

9.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a l’execució de projectes de noves tecnologies.

10.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a ajuts als ajuntaments de menys de 5000 habitants per a projectes d’accés a les noves tecnologies.

11.- Campanya de dinamització cultural.

12.- Aprovació del conveni entre els Ajuntaments de Fornells de la Selva, Llambilles i Quart i la Diputació de Girona per a la confecció de les Agendes 21 Locals, segons el programa de suport de la Diputació de Girona 

13.- Adhesió al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament d'Aiguaviva pel projecte Xec Servei.

14.- Adhesió al conveni de delegació del servei de deixalleria entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva

15.-Proposta de sol.licitar al Consell Comarcal del Gironès una subvenció per a la instal.lació de nous contenidors de recollida selectiva.

16.- Adjudicació del contracte d’execució de l’obra titulada “vestidors pista esportiva”.

17.- Sol.licitud subvenció per part de l’escola CEIP Vilademany.

18.-Adhesió a la campanya “Una nació, una selecció”

19.- Modificació dels dia de celebració del ple del mes d’abril

20.- Assumptes d’urgència

21.- Informacions Alcaldia

22.- Precs i preguntes.