Reunions informatives respecte a les infraestructures que es realitzaran

Benvolguts veïns,

En les properes setmanes, l’equip de govern d’aquest Ajuntament, convidarà a tots els veïns de les diferents urbanitzacions i veïnats del municipi, a unes reunions informatives i de col·loqui per parlar i recollir les opinions Les reunions es realitzaran durant diferents dies i  es classificaran per zones, tal i com estan distribuïdes en relació a les regidories (veure Doll),  amb la finalitat de fer-les més àgils i més pròximes als veïns d’una àrea concreta. Es pretén tractar sobre els temes que afecten directament la urbanització o veïnat convocat així com de qualssevol altre tema que sigui d’interès general.
No cal dir, que totes les reunions estaran obertes a la totalitat de  la gent del poble.

L’ordre establert per a les reunions serà:


1. Urbanització Can Jordi
Veïnat Rajoleries
   

     DIA: 22 de febrer de 2006
     HORA: A les 10 de la nit
     REGIDOR: Jaume Pujol i Carreras

2. Urbanització Nova Aiguaviva

Nucli
Urb. Residencial Industrial Bellsolà


     DIA: 1 de març de 2006
     HORA: A les 10 de la nit
     REGIDOR: Secundí López i Pousa

3. Veïnat de Puigtorrat
Veïnat Güell

     DIA: 8 de març de 2006
     HORA: A les 10 de la nit
     REGIDOR: Joaquim Mateu i Bosch

4. Urbanització Mas Aliu
Urbanització Can Corretger


     DIA: 15 de març de 2006
     HORA: A les 10 de la nit
     REGIDOR: Josep Pinto Molina
 
5. Sector “La Rajoleria”
Sector Industrial Casa Nova


     DIA: 22 de març de 2006
     HORA: A les 10 de la nit
     REGIDOR: Xavier Castanyer i Bohigas 

6. Veïnat de Migdia


     DIA: 29 de març de 2006
     HORA: A les 10 de la nit
     REGIDOR: Pere Oliveras i Anglada


Esperem la vostra assistència.
Atentament,
L’Alcalde,

Secundí López i Pousa
Aiguaviva, 14 de febrer de 2006