Reunió 22 de febrer de 2006

 

 

REUNIÓ 22 DE FEBRER DE 2006

 

El dimecres 22 de Febrer, a les 10 del vespre, es van convocar els veïns de la urbanització Can Jordi i els del Veïnat Rajoleries, presidida per l’Alcalde, el Tinent d’Alcalde i el regidor responsable de la zona, Sr. Jaume Pujol.

 

 

Subjeccions:

URBANITZACIÓ CAN JORDI

 

 • Acabar les obres de la zona verda i d’equipaments de la urbanització Can Jordi.
 • Reparar el forat a la entrada de la urbanització (terreny Riudellots de la Selva).
 • Arranjar la zona prominent que apareix sota un poste de llum (terreny Riudellots de la Selva).
 • Asfaltar la urbanització.
 • Realitzar visites.
 • Tallar els pins propers a la carretera que provoquen l’aixecament del paviment.
 • Mantenir neta la franja de protecció contra incendis.
 • Cuidar millor les voreres i vigilar l’estacionament de vehicles o altres elements que envaeixen zones de pas.
 • El representant de la Urbanització Can Jordi: Sr. Evaristo Roche Masero (97248071)

 

VEÏNAT DE RAJOLERIES

 

 • Ampliar la neteja dels camins fins acabar el terme d’Aiguaviva.
 • Augmentar la vigilància per part dels Mossos d’esquadra.
 • Controlar el pas i la velocitat de quads i altres vehicles motoritzats.
 • Buscar una nova ubicació per al contenidor de la carretera que sempre està ple i a més apareix envoltat de deixalles i trastos.
 • Valorar la possibilitat de que el WIFFI arribi fins aquella zona.
 • Oferir informació més fiable sobre la  proposta de construcció de la 2a. Pista de l’Aeroport per saber en quina mesura els afectarà.