Nou servei des de l'Ajuntament

Després de llargues gestions, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament ha aconseguit formalitzar una col·laboració amb la Prefectura Provincial de Trànsit encaminada a simplificar la tramitació de diferents documents que utilitzem habitualment els conductors. Així doncs, a partir d‘ara, els tràmits de documents que es relacionen seguidament, podran ésser realitzats des de l’Ajuntament. Són els següents:  Canvis de domicilis de vehicles.  Baixes de vehicles.  Pròrrogues de vigència de permisos i llicències de conducció de ciutadans de més de 70 anys.  Duplicats de permisos o llicències de conducció per sostracció (si porten denúncia)  Baixes definitives de vehicles.