Millora del clavegueram de Puigtorrat.

Les obres de construcció del col·lector del segon tram de clavegueram de Puigtorrat han estat adjudicades per un preu de 62.758,38€, el que suposa una rebaixa de gairebé 9.500€ respecte del preu de sortida de la subhasta, que s'havia fixat en 72.136,09€. Aquestes obres, que estan incloses en el PUOiSC i està previst que durin aproximadament tres mesos, consisteixen a fer els treballs necessaris per completar la xarxa d'evacuació de les aigües residuals del veïnat de Puigtorrat connectant-les a l'estació de bombeig de la zona urbanitzada de Can Jeroni.