Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en tràmit

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrat el 20 de febrer de 2014.

Data de publicació a la web: 28.02.2014

Documentació Ambiental

Documentació Informativa

Documentació Normativa