Convocatòria Ple Ordinari de Juny

ORDRE DEL DIA:

 

1.      Aprovació de l’Acta de la sessió ordinària de 18 de març de 2010.

2.      Aprovació  de l’Acta de la sessió extraordinària de 13 de maig de 2010.

3.      Donar compte dels decrets i de les resolucions dictades per l’Alcaldia des de la data de convocatòria de la sessió ordinària anterior.

4.      Aprovació Provisional Modificació puntual del Pla Parcial Puigtorrat-II.

5.      Assignació al Consell Comarcal dels Ingressos del Fons de Cooperació Local de Catalunya.

6.      Ratificació certificació núm.2 de l’obra titulada “Arranjament Coberta Ca la Neus”.

7.      Assumptes d’urgència

8.      Informació d’Alcaldia

9.      Precs i preguntes.