SESSIO EXTRAORDINARIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2009, LES SEVES BASES D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL

 

 

  Aiguaviva, 1 de juny de 2009

 

Alcalde

Secundí López i Pousa