SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

ORDRE DEL DIA:

1.       Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’ajuntament d’Aiguaviva per la realització del Projecte Xec servei 2009.

2.       Aprovació de la certificació núm. 7 de "Escola bressol d’Aiguaviva".

3.       Aprovació de la certificació núm. 8 de "Escola bressol d’Aiguaviva".

4.       Aprovació de la certificació núm. 9 de "Escola bressol d’Aiguaviva".

5.       Aprovació de la certificació núm. 2 del pla de seguretat i salut del Centre polivalent d’Aiguaviva.

6.       Aprovació de la certificació núm. 15 de "Centre polivalent d’Aiguaviva".

7.       Renovació del jutge de pau titular

8.       Aprovació text refós de la modificació puntual de normes subsidiàries d’Aiguaviva Sector Norfrisa

9.       Sol·licitud de subvenció per part de l’associació de dones actives d’Aiguaviva

10.   Sol·licitud de subvenció per part de l’associació de dones actives d’Aiguaviva

11.   Sol·licitud de subvenció per part de la Fundació esclerosis múltiple

12.   Sol·licitud de subvenció per part de l’associació Mifas

13.   Sol·licitud de subvenció per part de l’associació cultural d’Aiguaviva 

14.   Sol·licitud de subvenció pel grup de carnestoltes “La mar de macas” 

15.   Assignació al Consell Comarcal dels 4.284,67 euros de la participació en els ingressos de la generalitat, integrada en el fons de cooperació local de Catalunya, per l’any 2009, que corresponen a aquest municipi, per destinar-los a la prestació supramunicipal de serveis.

16.   Aprovar inicialment del projecte d’establiment del servei “llar d’infants”

17.   Proposta d’aprovació de la constitució de la junta de compensació del pla parcial sector de planejament Can Jeroni

18.   Proposta de concessió de triennis

Aiguaviva, 27 d’abril de 2009

Secundí López Pousa,

Alcalde